Raniuszek symbolem pieczy zastępczej

Dlaczego akurat raniuszek stał się symbolem Fundacji Podziel się domem?

Powód był wyjątkowy – naszym zadaniem jest sprawienie, aby jak najmniej dzieci musiało pozostawać w placówkach takich jak domy dziecka. Choć nie można odmówić tym placówkom zaangażowania i ogromnie wartościowej pracy, to jednak właściwym dla rozwoju dziecka miejscem jest dom, rodzina, bliscy. 

Raniuszek to mały ptak z rodziny wróblowatych. W Polsce raniuszek jest jednym z najmniejszych i najpowszechniejszych ptaków, które można spotkać w lasach, parkach i ogrodach. Dowodzi to, że wielkich rzeczy może dokonać każdy, nawet najmniejszy, z pozoru “zwyczajny” człowiek. 

Raniuszki są ptakami terytorialnymi i bardzo ruchliwymi. Często przesiadują wśród gałęzi drzew i krzewów, gdzie szukają pożywienia i chronią się przed drapieżnikami.

W Polsce raniuszki są bardzo liczne i występują na terenie całego kraju, zarówno w lasach, parkach, jak i w ogrodach.

Tryb życia

Raniuszki są ptakami osiadłymi, czyli nie migrują na zimę. Są bardzo terytorialne i bronią swojego rewiru przed innymi ptakami. Podczas sezonu lęgowego raniuszki tworzą pary i budują gniazda z trawy, mchu i puchu roślinnego, umiejscawiając je w dziuplach drzew, krzewach lub w szczelinach skalnych. Raniuszki nie są objęte ochroną gatunkową, jednak ich populacja jest stabilna i nie są zagrożone wyginięciem. 
Ich wyjątkową cechą jest to, że wykarmiają nawet cudze młode. Stając się dla nich niesamowitym wsparciem.

Ten zestaw cech stał się nam bardzo bliski z uwagi na podobieństwo do rodzin zastępczych.
I choć raniuszków jest w Polsce wiele, a rodzin zastępczych wciąż za mało, to zależy nam na tym, aby rosła świadomość, jak wielką rolę może pełnić prawie każdy z nas. Zachęcamy do zapoznania się z istotą pieczy zastępczej.

Dzielenie się domem to piękne, ale jednocześnie wymagające zaangażowania zadanie. Jednak satysfakcja, jaka płynie z faktu, że dajemy uśmiech, bezpieczeństwo i nową szansę na ponowny start, przynosi nieopisaną dumę i uczucie nieporównywalne z żadnym innym.

Ostatnie wpisy:

Relacje w nowym domu

Szczęśliwe zakończenia, a może bardziej – szczęśliwe początki. To temat, który podejmujemy w pracy z